Tom Waterreus

Boek

Ter gelegenheid van een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Zwolle is begin 2012 de publicatie 'Tom Waterreus' verschenen.

Het boek omvat een selectie van ruim 60 van zijn beelden evenals een inleiding, een interview en toelichtingen op de werken.

U kunt dit boek bestellen door 26,30 euro (22,50 plus 3,80 verzendkosten) over te maken op (IBAN) bankrekeningnummer NL05 SNSB 0947 4933 52 ten name van TJM Waterreus te Zwolle.
Vermeld bij het overmaken uw naam en adresgegevens (of stuur deze in een aparte e-mail naar tomwaterreus@gmail.com).